Kätilö-seminar 28.10.–31.10.2012

28.-31.10.2012. Seminar for translators of Katja Ketus Kätilö-novels. Participants: Kadri Jaanits (Estonia), Laura Bába (Hungary), Birgita Bonde Hansen (Denmark), Sébastien Cagnoli (France), Turid Farbredg (Norway), Maima Grinberga (Latvia), Angela Plöger (Germany) och Annemarie Raas (The Netherlands).

Helsinki, Finland