Beviljade tryckningsstöd våren 2012

Beviljade tryckningsstöd till svenskspråkig skön- och facklitteratur

(Delegationen för den svenska litteraturens främjande)

Sökande
     Ab Olimex Oy
Verk
     Sprit, spioner och hemliga stämplingar
Författare
     K-G Olin
Stöd
     1 500,00 €

Sökande
     Ellips förlag
Verk
     Skogen i mitt hus
Författare
     My Lindelöf
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Ellips förlag
Verk
     Passport Somaliland (essä/dikt)
Författare
     Peter Mickwitz
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Ellips förlag
Verk
     Min amatörbotaniska biografi (essä)
Författare
     Eva-Stina Byggmästar
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Ellips förlag
Verk
     Humboldts papegoja
Författare
     Nalle Valtiala
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Empati förlag & media
Verk
     Afrika på bordet
Författare
     Eva Nilsson och Lotta Staffans
Stöd
     1 000,00 €

Sökande
     Fontana Media
Verk
     Sjung stjärnor!
Författare
     redaktionsgrupp
Stöd
     250,00 €

Sökande
     Fontana Media
Verk
     Karmela Kamel
Författare
     Annika Rautoma
Stöd
     1 000,00 €

Sökande
     Förlagsaktiebolaget Scriptum
Verk
     Yrkesfisket i svenska Österbotten på 2000-talet
Författare
     Hans Hästbacka
Stöd
     1 000,00 €

Sökande
     Labbet pjäser
Verk
     Den förälskade terapeuten
Författare
     Claes Andersson
Stöd
     400,00 €

Sökande
     Labyrinth Books Ab
Verk
     LIVSÖDESSKILDRINGAR
Författare
     Anders Smedberg
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Labyrinth Books Ab
Verk
     MINNENAS KORG
Författare
     Doris Liljeström
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Lärum-förlaget Ab
Verk
     Filip och buren
Författare
     Sabira Ståhlberg
Stöd
     700,00 €

Sökande
     Oy Litorale Ab
Verk
     Burma vid ett vägskäl
Författare
     Bertil Ekenstén-Möller
Stöd
     800,00 €

Sökande
     Oy Litorale Ab
Verk
     Skärgårdshavet under ytan
Författare
     Erik & Marina Saanila
Stöd
     900,00 €

Sökande
     PQR-kultur
Verk
     Ålandsöarna -en säkerhetsrisk,spelet om den demilitariserade zonen 1919-1939
Författare
     Fil.dr Kenneth Gustavsson
Stöd
     2 000,00 €

Sökande
     PQR-kultur
Verk
     LIV ELLER NÅD
Författare
     Thomas Brunell
Stöd
     700,00 €

Sökande
     PQR-kultur
Verk
     Eftermiddagarna med Ricky Nelson
Författare
     Agneta Ara
Stöd
     700,00 €

Sökande
     Sahlgrens förlag Ab
Verk
     Rakel (arbetsnamn)
Författare
     Inger Wikström-Lindgren
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Sahlgrens förlag Ab
Verk
     Pojken och hönan
Författare
     Siv Nylund – Lotte von Essen
Stöd
     1 000,00 €

Sökande
     Sahlgrens förlag Ab
Verk
     FADER VILHELM och andra noveller
Författare
     Paul von Martens
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Sahlgrens förlag Ab
Verk
     Från Oksanengatan till världens ände (arbetsnamn)
Författare
     Gunilla Weintraub
Stöd
     1 000,00 €

Sökande
     Sahlgrens förlag Ab
Verk
     Krigets skuggor skingras
Författare
     Irja Olsson
Stöd
     700,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Anaché
Författare
     Maria Turtschaninoff
Stöd
     700,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Svulten
Författare
     Hannele Mikaela Taivassalo
Stöd
     600,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Med bästa vilja i världen
Författare
     Thomas Wulff
Stöd
     700,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Av vad är lycka. En Krösusroman
Författare
     Fredrik Lång
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Samlaren
Författare
     Robert Åsbacka
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     delta
Författare
     Heidi von Wright
Stöd
     510,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Kapten Krabbas minne
Författare
     Irmelin Sandman Lilius
Stöd
     900,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Gräset är grönare på andra sidan
Författare
     Kaj Korkea-aho
Stöd
     700,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Singer
Författare
     Katarina von Numers-Ekman
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     som du gör dina cirklar kring detta utanför
Författare
     Peter Mickwitz
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Om att vara ensamförsörjare
Författare
     Malin Wikström & Anki Westergård
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Kvinnor utan land. Femton berättelser
Författare
     Sonja Hellman
Stöd
     500,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Bilder från Bergman
Författare
     Charlotta Ödman
Stöd
     600,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Hurra, Helsingfors!
Författare
     Karo Hämäläinen & Salla Savolainen
Stöd
     1 000,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Djursjukhuset
Författare
     Nora & Kasper Strömman
Stöd
     1 000,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Max Jakobson, det kalla krigets diplomat
Författare
     Jukka Tarkka
Stöd
     700,00 €

Sökande
     Scriptum/Centret för livslångt lärande vid Å
Verk
     Det är bara tillfälligt
Författare
     Ann-Christine Snickars
Stöd
     400,00€

Sökande
     Storkamp Media Oy Ab
Verk
     Mitt Zoologiska Museum
Författare
     Eirik Granqvist
Stöd
     1 000,00 €

Sökande
     Västnyländska kultursamfundet r.f.
Verk
     Från Svartå till Fiskars – En kulturvandring längs ådalar
Författare
     Kim Björklund
Stöd
     1 200,00 €