Työharjoittelu FILIssä

FILI ja Opetushallitus tarjoavat mahdollisuuden kuuden kuukauden työharjoitteluun FILIssä. Harjoittelu on tarkoitettu ulkomaisten korkeakoulujen suomen kielen opiskelijoille, jotka aikovat suuntautua kääntäjän uralle. Opetushallituksen Suomea Suomessa -ohjelman kautta toteutettavaan harjoittelujaksoon voivat hakeutua 18 vuotta täyttäneet yliopistoissa, korkeakouluissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa suomen kieltä pää- tai sivuaineena opiskelevat tai vastavalmistuneet henkilöt. Hakijan valmistumisesta saa olla enintään yksi vuosi.

Harjoittelijan työnkuva muovautuu tarkemmin oman osaamisen sekä FILIn ajankohtaisten hankkeiden pohjalta, ja sisältää aina avustavia toimistotehtäviä. Harjoittelijalla on mahdollisuus edistää omia käännösprojektejaan työharjoittelun aikana. Valtaosa FILIn entisistä harjoittelijoista työskentelee nykyään kääntäjinä.

Sekä aloittelevien kääntäjien kurssille että työharjoitteluun FILIssä haetaan Opetushallituksen kautta.