FILI:s delegation 2021

Minna Castrén (litterär chef)

Kalle Hakkola (sakkunnig, serier)

Olli Löytty (docent, Finska Litteratursällskapets styrelsemedlem)

Stefan Moster (översättare, författare)

Agneta Rahikainen (marknadsföringschef, vice ordförande av delegationen)

Ville Rauvola (förlagschef, ordförande av delegationen)

Riina Vuokko (översättare)