Besök 26.9.–30.9.2012

Marko Turunen deltar i Comicfestival Hamburg.

Hamburg, Tyskland