Författarbesök 30.11.2012

Antti Leikas deltar i bokpresentation i Idegennyelvi Könyvtár i Budapest.

Budapest, Ungern