Träff för översättare 13.1.2015

Översättarnas egen läsecirkel träffas tisdagen den 13.1 kl. 18.00-20.11 på FILI:s kontor (Riddaregatan 1).

Boken som diskuteras är Sirpa Kähkönens Graniittimies. Sirpa Kähkönen själv är också på plats.

Anmälan via Kääntöpiiri.

 

 

Helsingfors, Finland