NordLit-möte 13.1.–15.1.2014

FILI:s personal deltar i det årliga NordLit-mötet i Köpenhamn. NordLit är ett nordiskt nätverk av exportorganisationer för litteratur.

Köpenhamn, Danmark