Översättarseminarium 4.6.–14.6.2012

Nya översättare från finska till tyska har inbjudits till seminarium. Deltagare: Franziska Fiebig, Katarina Fischer, Reetta Karjalainen, Tanja Küddelsmann, Henriikka Riedl, Laura Wenzel och Katharina Zobel. Seminariet leder Stefan Moster.

Helsingfors, Finland