Statens utländska översättarpris 15.8.2003

Statens utländska översättarpris tilldelats Anne Colin du Terrail.

Finland, Helsingfors