Det finlandsvenska avantgardet på 1920-talet 25.10.2014

FINNLAND. COOL.

Klaus-Jürgen Liedtke och Josef Kleinheinrich kommer att delta.

Wien, Österrike