Arbetsresa 14.11.2013

FILI-medarbetare är på arbetsresa i Estland.

Tallinn, Estland