Arbetsresa 20.1.–22.1.2014

FILI:s personal på arbetsresa i Frankfurt.

Frankfurt, Tyskland