Praktik på FILI

FILI och Utbildningsstyrelsen erbjuder möjlighet till en sex månaders praktik på FILI. Praktiken riktar sig till studerande i finska vid utländska högskolor, som har för avsikt att ägna sig åt översättning. Sökande till praktikperioden som genomförs med stöd från Utbildningsstyrelsen ska vara 18 år fyllda studerande med finska som huvud- eller biämne vid universitet, högskolor eller yrkesinriktade läroanstalter, eller nyexaminerade översättare. Högst ett år får ha passerat sedan den sökande tog examen.

Praktikantens arbetsbeskrivning preciseras efter den egna kompetensen och FILI:s aktuella projekt och innefattar alltid sedvanliga arbetsuppgifter på kontoret. Praktikanten har möjlighet att arbeta med sina egna översättningsprojekt under praktiken. Majoriteten av FILI:s tidigare översättarpraktikanter arbetar för närvarande som översättare.

Ansökning till både seminariet för nybörjaröversättare och praktiken på FILI görs via Utbildningsstyrelsen.