Verktyg för översättare

Kääntöpiiri

FILI upprätthåller en virtuell mötesplats för översättare, Kääntöpiiri. Dit dirigerar vi också dem som söker en översättare till något av sina projekt. Det lönar sig med andra ord att hålla sitt cv där uppdaterat.

Kääntöpiiri fungerar även som ett eget forum för översättare.

Nyhetsbrev till översättare

Brevet för yrkesverksamma översättare skickas ut 3–4 gånger per år (språk: finska och svenska).

Brevet skickas till alla översättare i FILIs översättarregister (som har publicerat översättningar eller deltagit på FILIs kurser). Meddela FILI om dina kontaktuppgifter förändras!

Översättningsdatabas

Vilka finländska böcker finns redan översatta till andra språk? Vem i mitt land har gett ut finländsk litteratur och vem har översatt den? Svaren återfinns i Översättningsdatabasen.

Books from Finland

Ett omfattande arkiv med den anrika engelskspråkiga litteraturtidskriften, som utgavs åren 1967–2015, kan läsas på internet: www.booksfromfinland.fi