Utländska förlag

FILI stöttar utländska förlag som är intresserade av att lägga ut finländsk litteratur i översättning.

FILI:s stöd

FILI beviljar årligen över 600 000 euro i stöd inom ramen för två program för översättnings- och tryckningsstöd. Utländska förlag kan söka översättningsstöd från FILI för översättning av finländsk litteratur samt tryckningsstöd för barnböcker och tecknade serier.

Dessutom beviljar FILI reader’s report stöd, lanseringsstöd för för marknadsföringen av en utgiven bok och provöversättningsstöd för finländska och utländska förlag.

Läs om FILI:s stöd


Editors’ Week

FILI bjuder in utländska förläggare till Finland (Editors’ Weeks), 2–3 besök ordnas årligen.

Vill du veta mer? Kontakta Päivi Haarala


Bokmässor

FILI deltar i en antal internationella branschbokmässor varje år där vi gärna träffar förläggare från olika länder med intresse för finländsk litteratur.

Kontakta Päivi Haarala för mer information