Andra stipendiekällor

Andra organisationer som beviljar stöd för förläggare.

Alfred Kordelins stiftelse

www.kordelin.fi

Hanaholmens bilaterala fonder

www.hanaholmen.fi
Kulturfonden Sverige-Finland
Kulturfonden Finland-Norge
Kulturfonden Finland-Danmark
Kulturfonden Island-Finland

Jenny och Antti Wihuris stiftelse

www.wihurinrahasto.fi

Folkets bildningsfond

www.sivistysrahasto.fi

Konestiftelsen

www.koneensaatio.fi

EU-programmet Kreativa Europa (EU-programm)

Kreativa Europa Desk

Niilo Helanders stiftelse

niilohelander.net

Finlands Kulturfond

www.skr.fi

Svenska Kulturfonden

www.kulturfonden.fi

Centret för konstfrämjande

www.taike.fi

Kulturkontakt Nord

www.kulturkontaktnord.org