Beviljade stöd hösten 2012

Beviljade översättningsstöd till finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska

(Delegationen för den svenska litteraturens främjande)

Sökande
    Historiska föreningen
Verk
    Ett flertal olika vetenskapliga artiklar i HTF i årg. 98, inalles 4 nummer
Författare
    Lars-Folke Landgren
Stöd
    3 500,00 €