Beviljade tryckningsstöd hösten 2012

Beviljade tryckningsstöd till svenskspråkig skön- och facklitteratur

(Delegationen för den svenska litteraturens främjande)

Sökande
    Ellips förlag
Verk
    Sov fortare!
Författare
    Metha Skog
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Fontana Media
Verk
    Bärtil och älgen
Författare
    Monica Vikström-Jokela
Stöd
    1 000,00 €

Sökande
    Fontana Media
Verk
    Bärtil och glassbilen
Författare
    Monica Vikström-Jokela
Stöd
    1 000,00 €

Sökande
    Fontana Media
Verk
    Fånge hos tsaren
Författare
    Yvonne Hoffman
Stöd
    1 000,00 €

Sökande
    Fontana Media
Verk
    Livskvalitet – trots funktionshinder
Författare
    Christina Lång
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Fontana Media
Verk
    En antologi av unga vuxna om kristen livsåskådning
Författare
    Patrik Hagman och Liisa Mendelin
Stöd
    700,00 €

Sökande
    Förlagsaktiebolaget Scriptum
Verk
    Nyckelroman (arbetsnamn)
Författare
    Henrik Jansson
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Förlagsaktiebolaget Scriptum
Verk
    Hatten från Katalonien
Författare
    Anna Gullichsen
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Labbet
Verk
    Labbet pjäser
Författare
    Gunilla Hemming, Marielle Eklund-Vasama, Kjell Lindblad, Jessica Edén & Katarina
     von Numers & Marian
Stöd
    900,00 €

Sökande
    Oy Graaf Ab
Verk
    Ville, Niki och Luigi
Författare
    Annamari och Mika Huovinen
Stöd
    1 000,00 €

Sökande
    Sahlgrens förlag Ab
Verk
    BastuLindberg
Författare
    Ann-Mari Lindberg
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Sahlgrens förlag Ab
Verk
    Att färdas hoppfullt
Författare
    Erik Hagman
Stöd
    700,00 €

Sökande
    Sahlgrens förlag Ab
Verk
    Den mångbottnade kristendomen
Författare
    Sture Enberg
Stöd
    900,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Lika delar liv och luft
Författare
    Sara Jungersten
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Batman bor inte längre här
Författare
    Tomas Jansson
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Nagu-Nalle, min amour
Författare
    Henrika Andersson
Stöd
    1 000,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Asfaltsänglar
Författare
    Johanna Holmström
Stöd
    700,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Bröderna Pixon och TV:s hemtrevliga sken
Författare
    Malin Kivelä – Linda Bondestam
Stöd
    1 200,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Måsen och skeppet
Författare
    Peter Sandelin
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Hjärtat är en indian
Författare
    Anders Larsson
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Eldorado
Författare
    Bosse Hellsten
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Fält
Författare
    Ralf Andtbacka
Stöd
    500,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Irene och sedelsugen
Författare
    Malin Klingenberg
Stöd
    1 000,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Lärarrummet
Författare
    Annika Luther
Stöd
    700,00€

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Schildts förlagshistorik
Författare
    Henrik Ekberg
Stöd
    2 000,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Erinringar från kriget 1939-1940 och 1941
Författare
    Tor G. Karling
Stöd
    1 500,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Mammuten
Författare
    Jörn Donner
Stöd
    2 000,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Ätstörningar (arbetsnamn)
Författare
    Sofia Torvalds
Stöd
    900,00 €

Sökande
    Schildts & Söderströms
Verk
    Den underjordiska moskén
Författare
    Leif Salmén
Stöd
    900,00 €

Sökande
    Ungdomsföreningsrörelsens stöd rf
Verk
    Mellan tradition och förnyelse
Författare
    Fil.dr Aapo Roselius
Stöd
    2 000,00 €