Beviljade stöd våren 2012

Stöd för utländska förlag

Översättningstöd:

Tryckningstöd:

Stöd för finska förlag

Översättningstöd:

Tryckningstöd:

Övriga stöd