FILI:s delegation 2020

Kalle Hakkola (sakkunnig, serier)

Olli Löytty (docent, Finska Litteratursällskapets styrelsemedlem)

Stefan Moster (översättare, författare)

Agneta Rahikainen (marknadsföringschef, vice ordförande av delegationen)

Ville Rauvola (förlagschef)

Touko Siltala (förläggare, ordförande av delegationen)