Översättning till finska av skönlitteratur skriven på samiska eller de östra finsk-ugriska språken

Förlag kan söka stöd för produktionskostnader för översättning till finska av skönlitteratur skriven på samiska eller de östra finsk-ugriska språken.

Läs mer (på finska)