Finnland. Cool. – Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt 2014

Bokmässan i Frankfurt är världens mest betydande bok- och medieevenemang, och Finland var mässans temaland år 2014. FILI samordnade denna Finlands största kulturexporthändelse som förbereddes i fem års tid. Hälften av finansieringen utgjordes av offentliga medel (UKM, ANM) och hälften av privata medel.

I fokus för temalandsprojektet stod litteraturen och försäljningen av översättningsrättigheter för litteratur. Betydelsen av läsning, utbildning och lärande gick som en röd tråd genom projektet som även innefattade utställningar med finländsk kultur på Frankfurts museer och andra konstinrättningar hösten 2014. Det övriga kulturprogrammet i Tyskland och det tyskspråkiga Europa koordinerades av Finlands institut i Tyskland.

Målet för projektet var att permanent lyfta försäljningen av översättningsrättigheter för finländsk litteratur till en högre nivå. Den tyska marknaden har länge fungerat som en port till den övriga världen.

Mer information om projektet och programmet samt foton på kampanjwebbplatsen www.finnlandcool.fi.