Ulkomainen tietokirjallisuus suomeksi

Suomennostukiohjelman tarkoituksena on edistää vähälevikkisen, ulkomaisen laatukirjallisuuden suomentamista ja julkaisemista Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FILIn tukiohjelmia.

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan FILIn kotisivuilla kunkin hakukierroksen alettua. Kunkin hakukierroksen viimeisen hakupäivän jälkeen lomake suljetaan eikä hakemuksia enää oteta vastaan.

Huomioi, että hakemuksia tulee jokaisella hakukierroksella enemmän, kuin mitä avustuksia on mahdollista myöntää. Hakemusten suuresta määrästä johtuen kaikki hyvätkään hankkeet eivät välttämättä aina voi saada tukea.

HUOM: Pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukea kotimaisille kielille voi hakea muista pohjoismaisista kirjallisuuden tiedotuskeskuksista: Islanninkielinen kirjallisuus, norjankielinen kirjallisuus, ruotsinkielinen kirjallisuus, tanskankielinen kirjallisuus, fäärinkielinen kirjallisuus, grönlanninkielinen kirjallisuus, saamenkielinen kirjallisuus (Sámi Girječálliid Searvi, SGS).


Tuen hakijalle


Arviointi ja päätökset


Tuen saajalle