Muita tukilähteitä

Ulkomaisia tukia kustantajille

Alfred Kordelinin säätiö

www.kordelin.fi

Kahdenväliset pohjoismaiset rahastot

www.hanaholmen.fi
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Jenny ja Antti Wihurin säätiö

www.wihurinrahasto.fi

Kansan sivistysrahasto

www.sivistysrahasto.fi

Koneen säätiö

www.koneensaatio.fi

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma

www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa
Käännöstuki kustantajille

Niilo Helanderin säätiö

niilohelander.net

Suomen Kulttuurirahasto

www.skr.fi

Svenska Kulturfonden

www.kulturfonden.fi

Taiteen edistämiskeskus

www.taike.fi

Pohjoismainen kulttuuripiste

www.kulturkontaktnord.org