Beviljade stöd våren 2012

Beviljade översättningsstöd till finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska

(Delegationen för den svenska litteraturens främjande)

Sökande
     Bokförlaget Idun
Verk
     Tuomas Karhumieli
Författare
     Ritva Toivola
Översättare
     Berndt Zilliacus
Stöd
     700,00 €

Sökande
     Fontana Media
Verk
     Ajan takaa
Författare
     Tommy Hellsten
Översättare
     Mårten Westö
Stöd
     2 000,00 €

Sökande
     Historiska föreningen
Verk
     Historisk Tidskrift för Finland 2012
Författare
     Lars-Folke Landgren
Översättare
     många olika
Stöd
     2 000,00 €

Sökande
     Niklas Bruun
Verk
     Juridiska föreningens tidskrift
Författare
     Niklas Bruun (red)
Översättare
     varierar: Dan Helsenius, Desiree Söderlund m.fl
Stöd
     2 000,00 €

Sökande
     Schildts & Söderströms
Verk
     Hurraa, Helsinki!
Författare
     Karo Hämäläinen & Salla Savolainen
Översättare
     Malin Kivelä
Stöd
     250,00 €

Sökande
     Turun taidemuseo
Verk
     Fanny Churberg
Författare
     Riitta Konttinen
Översättare
     Theresa Norrmén
Stöd
     2 100,00 €