Saamenkielinen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitettu kaunokirjallisuus suomeksi

Kustantajat ja kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetun, suomennettavan kaunokirjallisuuden tuotantokuluihin.

Hakuajat

Vuosittain on kaksi hakuaikaa:

Kevään hakukierros alkaa 1.4. ja päättyy 1.5.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Syksyn hakukierros alkaa 1.10. ja päättyy 1.11.
Sähköinen hakulomake suljetaan viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 (Suomen aikaa).

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan FILIn kotisivuilla kunkin hakukierroksen alettua. Kunkin hakukierroksen viimeisen hakupäivän jälkeen lomake suljetaan eikä hakemuksia enää oteta vastaan.

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Suomennettavaa teosta ei saa painattaa tai julkaista ennen päätösratkaisua, sillä jos tuki myönnetään, on suomennoskirjassa oltava maininta FILIn myöntämästä tuesta ja FILIn logo.

Tukea ei myönnetä takautuvasti jo julkaistuille suomennoksille.

Tuen hakijat

Kustantajat ja kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetun, suomennettavan kaunokirjallisuuden tuotantokuluihin.

Tukea voi hakea vain, jos

 • kustantajan ja alkuteoksen oikeudenomistajan välinen sopimus on allekirjoitettu
 • kustantajan ja kääntäjän välinen sopimus on allekirjoitettu.

Sopimuskopioita ei tarvitse liittää hakemukseen. FILI voi kuitenkin pyytää sopimuskopiot nähtäväkseen, ja sopimusten pistotarkastuksia tehdään säännöllisesti.

Mikäli haetaan sekä suomennos- että tuotantotukea, täytetään kaksi erillistä hakulomaketta.

Haettavan tuen määrä

Kustantaja voi hakea tukea käännettävän kirjan tuotantokuluihin (prepress-kulut, varsinaiset painatuskulut). Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää tuotantotukea enintään 1000 euroa. Prepress- ja painatuskulut ilmoitetaan hakemuksessa eriteltyinä erillisessä liitteessä.

Tuettavat kirjallisuuden lajit

Tuettavia kaunokirjallisuuden lajeja ovat proosa, runous, lasten- ja nuortenkirjallisuus, painettu näytelmäkirjallisuus ja sarjakuvat. Tukea voi hakea myös kokoomateoksille ja kirjallisuuslehdessä julkaistaville suomennoksille.

Tuen myöntämisen perusteet

Tuotantotukiohjelman tarkoituksena on edistää saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetun kaunokirjallisuuden suomentamista ja julkaisua Suomessa.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota suomennettavan teoksen kirjalliseen laatuun sekä kustantajan ja kääntäjän ammattitaitoon.

Tuotantotukea myönnetään edellyttäen, että

 • kääntäjä kääntää omalle äidinkielelleen
 • kääntäjällä on ammattikokemusta
 • suomennos tehdään siitä kielestä, jolla teos on alun perin julkaistu
 • suomennoksen kustantajalla on käytössään ammattimaiset levitys- ja markkinointikanavat.

Tuotantotukea myönnetään vain suomennettavien kirjojen ensipainoksille, ei jo julkaistujen suomennosten uusintapainoksille.

Tarvittavat liitteet

Prepress- ja painatuskulut ilmoitetaan hakemuksessa eriteltyinä erillisessä liitteessä. Kustantajasopimuksen tai kääntäjäsopimuksen kopioita ei tarvitse liittää hakemukseen. FILI voi kuitenkin pyytää sopimuskopiot nähtäväkseen, ja sopimusten pistotarkastuksia tehdään säännöllisesti.

Tukipäätökset

FILIn neuvottelukunta päättää myönnettävistä tuista.

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan FILIn kotisivuilla noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätösten julkaisusta sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionapulain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Yksittäisiä tukipäätöksiä ei perustella eikä päätöksissä ole valitusoikeutta.

Tuotantotuen maksaminen ja seuranta

 • Tuotantotuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle kustantajan pankkitilille, kun kustantaja on toimittanut yhden kappaleen suomennettua teosta FILIin.
 • Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kustantaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionapulain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin.
 • Myönnetty tuotantotuki on voimassa 24 kuukautta sen myöntämispäivästä.
 • Huom! Kustantajan tulee toimittaa FILIin yksi kappale valmista suomennettua teosta heti, kun kirja on julkaistu, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua tuen myöntämispäivästä. Jos suomennettua teosta ei ole toimitettu FILIin määräaikaan mennessä, tuki peruuntuu.
 • Julkaistavassa kirjassa on oltava maininta tuen saamisesta ja FILIn logo.

Kustantaja sitoutuu noudattamaan valtionapulain edellyttämän sopimuksen ehtoja ja käyttämään tuen siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. FILIllä on oikeus saada pyydettäessä avustuksen saajalta valtionavustuksen käyttöä koskevat tarvittavat seurantatiedot ja selvitykset.

Jos tuotantotukea ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu tuki takaisin.

Jos käännöshanke peruuntuu tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen jälkeen, on kustantajan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin ().