Linda Liukas: ‘Hello Ruby: Robotti koulussa’ sold to Thailand

Nanmeebooks has bought the Thai rights to Linda Liukas’ Hello Ruby: Robotti koulussa (‘Hello Ruby 4: Robot at School’) from Rights & Brands