Lotta Sonninen & Piia Aho: ‘Pieni pahan mielen kirja’ sold to Georgia

Sula Kauri has bought the Georgian rights to Lotta Sonninen and Piia Aho’s ‘Pieni pahan mielen kirja‘ (‘Little Book of Bad Moods’) from Elina Ahlbäck Literary Agency.