Piia Leino: ‘Taivas’ sold to Poland

Widnokrag has bought the Polish rights to Piia Leino’s Taivas (‘Heaven’) from Helsinki Literary Agency.