Salla Savolainen: ‘Asfalttia!’ sold to Estonia

Helios Kirjastus has bought the Estonian rights to Salla Savolainen’s Asfalttia! (‘Asphalt!’) from Rights & Brands.