It’s Finland Again! Finländsk litteratur i tyskspråkiga Europa är ett samarbete mellan FILI Finnish Literature Exchange, Finlandsinstitutet i Tyskland, Finlands ambassad i Tyskland och Visit Finland.  Målet med satsningen är att skapa största möjliga synlighet för litteratur från Finland i Tyskland, Österrike och Schweiz under 2024 och 2025. Fokus ligger på nya översättningar som kommer ut i år.

Bidragen

Förlag i Tyskland, Österrike och Schweiz kan söka översättningsstöd för finländsk skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, serier och facklitteratur. Om ansökan fyller alla sökkriterier och stöd beviljas garanteras ett stöd upp till 70 procent av översättarens arvode, dock högst 8000€, under alla tre ansökningsomgångar 2024. 

Festivaler, förlag, bokhandlare och andra professionella programarrangörer kan söka bidrag för författarbesök/program kring översättningar som utkommer 2024 och 2025. Bidraget kan täcka en del av resor och boendekostnader. För längre turnéer (med program på flera orter eller flera evenemang) kan ett bidrag på upp till 2000€ beviljas. 

Sökanvisningar