Kirjat

Kuva: Katja Maria Nyman

Tuet

Suomalaisille kustantajille tarjoamme tukea:

Suomenruotsalaisen kirjallisuuden suomentamiseen voi hakea tukea:

Saamenkielisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen ja painattamiseen haetaan tukea
ulkomaisen kaunokirjallisuuden suomennostukiohjelmasta.

Hakuajat:

  • Ulkomaisen kauno- ja tietokirjallisuuden suomennostukiohjelmat: 1.4.–1.5. ja 1.10.–1.11.
  • Finnish fiction and non-fiction into Nordic languages: 1.1.–1.2., 1.4.–1.5. ja 1.10.–1.11.
  • Sähköinen hakulomake on siis auki kuukauden hakuaikana.

FILI myöntää suomalaisille kustantajille myös näytekäännöstukea, jossa on jatkuva hakuaika.


Vastaamalla alla olevan Tukivelhon kysymyksiin saat tietää, mitä tukimuotoja FILI tarjoaa juuri sinulle.


FILIn Tukivelho

Oletko ?
Tarvitsetko tukea ?

Voit hakea FILIstä promootiotukea Suomen kirjallisuuden uusien tai lähiaikoina julkaistavien käännösten esittelyyn ulkomailla. Tukea myönnetään ainoastaan promootiotapahtumassa/käännöksen julkistamistilaisuudessa esiintyvän suomalaisen kirjailijan matkakulujen kattamiseen. > Lue lisää

Voit hakea näytekäännöstukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen teosten näytekäännöksiin. Tavoitteena on löytää käännettävälle teokselle ulkomainen kustantaja. > Lue lisää

Oletko ?
Haluatko tukea ?

Voit hakea Suomessa julkaistulle sarjakuvakirjalle käännös- ja painatustukea, kun se käännetään suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille.

> Lue lisää käännöstuesta
> Lue lisää sarjakuvien painatustuesta

Voit hakea Suomessa julkaistulle lasten kuvakirjalle käännös- ja painatustukea, kun se käännetään suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille.

> Lue lisää käännöstuesta
> Lue lisää kuvakirjojen painatustuesta

Voit hakea Suomessa julkaistulle teokselle käännöstukea, kun se käännetään suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille. Tuettavia kirjallisuuden lajeja ovat proosa, runous sekä painettu näytelmäkirjallisuus. Tietokirjallisuuden osalta tuetaan yleistä tietokirjallisuutta sekä esseitä ja muistelmia.

> Lue lisää käännöstuesta

Haluatko tukea ?
Suomennetaanko ?
Suomennetaanko suomenruotsalaista vai ?

Voit hakea tukea suomenruotsalaisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukiohjelmasta tai kaunokirjallisuuden suomennostukiohjelmasta.

Voit hakea tukea suomenruotsalaisen tietokirjallisuuden suomentamiseen pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukiohjelmasta.

Voit hakea pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukea muista pohjoismaisista kirjallisuuden tiedotuskeskuksista:

Voit hakea tukea ulkomaisen kauno- ja tietokirjallisuuden suomentamiseen. Suomennostukiohjelman tarkoituksena on edistää vähälevikkisen ulkomaisen laatukirjallisuuden julkaisemista Suomessa.

> Ulkomaisen kaunokirjallisuuden suomennostuki
> Ulkomaisen tietokirjallisuuden suomennostuki

Voit hakea tukea suomenkielisen kauno- ja tietokirjallisuuden ruotsintamiseen tai suomenruotsalaisten käsikirjoitusten painatuskuluihin Svenska litteratursällskapetista.

Haluatko tukea ?

Voit hakea Suomessa julkaistulle sarjakuvakirjalle käännös- ja painatustukea, kun se käännetään suomesta tai suomenruotsista suoraan pohjoismaisille kielille.

> Lue lisää käännöstuesta
> Lue lisää sarjakuvien painatustuesta

Voit hakea Suomessa julkaistulle lasten kuvakirjalle käännös- ja painatustukea, kun se käännetään suomesta tai suomenruotsista suoraan pohjoismaisille kielille.

> Lue lisää käännöstuesta
> Lue lisää kuvakirjojen painatustuesta

Voit hakea Suomessa julkaistulle teokselle käännöstukea, kun se käännetään suomesta tai suomenruotsista suoraan pohjoismaisille kielille. Tuettavia kirjallisuuden lajeja ovat proosa, runous, lasten- ja nuortenkirjallisuus, painettu näytelmäkirjallisuus ja sarjakuvat. Tietokirjallisuuden osalta tuetaan pohjoismaista kulttuuria käsitteleviä teoksia. > Lue lisää

Oletko ?

FILI ei tarjoa tukea suoraan suomentajille, mutta kustantajat voivat hakea tukea ulkomaisen kauno- ja tietokirjallisuuden sekä saamenkielisen kirjallisuuden suomentamiseen.

> Muita tukilähteitä

Kääntäjät voivat hakea FILIstä näytekäännöstukea. FILIn muita käännös- ja painatustukia hakevat kustantajat.

Muuta tukea kääntäjille: kääntäjäresidenssi, kurssit ja seminaarit, Kääntöpiiri

Voit hakea FILIstä promootiotukea Suomen kirjallisuuden uusien tai lähiaikoina julkaistavien käännösten esittelyyn ulkomailla. Tukea myönnetään ainoastaan promootiotapahtumassa/käännöksen julkistamistilaisuudessa esiintyvän suomalaisen kirjailijan matkakulujen kattamiseen.

Promootiotukea voi hakea ulkomainen kustantaja tai tapahtuman järjestävä organisaatio yksin tai yhteistyössä suomalaisen kustantajan kanssa. > Lue lisää

FILI ei tarjoa suoraa tukea kirjailijoille, mutta kustantajat voivat hakea promootiotukea käännösten julkistamis- ja esittelytilaisuuksiin ulkomailla. Tukea voidaan hakea kirjailijan matka- ja majoituskustannuksia varten.

Kirjailijoiden matka-apurahaa voi hakea Taiteen edistämiskeskuksesta. Työskentelyapurahoja ja muuta tukea tarjoavat säätiöt ja rahastot. > Selaa tukilähteitä


Suomenruotsalaisen kauno- ja tietokirjallisuuden käännöstukiohjelmat ovat siirtyneet Svenska Litteratursällskapetin hallinnoitavaksi 1.1.2018 alkaen. Tukiasioissa neuvoo . Sitä vanhempia myöntöjä hallinnoi FILI. Tuki maksetaan kun sopimus valtiontuesta sekä neljä valmista kirjaa on vastaanotettu FILIssä (os. FILI, PL 259, 00171 Helsinki).

Huom. Pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukea kotimaisille kielille voi hakea muista pohjoismaisista kirjallisuuden tiedotuskeskuksista: Islanninkielinen kirjallisuus, norjankielinen kirjallisuus, ruotsinkielinen kirjallisuus, tanskankielinen kirjallisuus, fäärinkielinen kirjallisuus, grönlanninkielinen kirjallisuus, saamenkielinen kirjallisuus (Sámi Girječálliid Searvi, SGS). Tukea haetaan siitä maasta, jossa kirja on alunperin julkaistu.