Suomen kirjallisuusviennin arvo 2011–

FILI tilaa vuosittain selvityksen kirjallisuusviennin arvon kehityksestä ulkopuoliselta selvittäjältä. Kehitystä on seurattu vuodesta 2011 lähtien.

Selvityksessä seurataan käännösoikeuksien myynnistä Suomeen tulleita tuloja, näitä kertyy sekä oikeuksien myynnistä että rojalteista.

Luvuista puuttuvat ulkomaisten agenttien edustamat kirjailijamme, joten tosiasiassa viennin arvo on huomattavasti tätä suurempi.