Käännös- ja painatustukihakemukset käsittelee FILIn neuvottelukunta, jonka esittelijänä FILIn johtaja toimii. Tukipäätökset julkaistaan FILIn verkkosivuilla n. 6 viikkoa hakukierroksen päättymisen jälkeen, neuvottelukunnan kokouksen jälkeen. Päätökset toimitetaan SKS:n hallitukselle tiedoksi.

Kaikki hakijat saavat tiedon hakukierroksen tulosten julkaisemisesta sähköpostitse ja myönteisen tukipäätöksen saaneille lähetetään tarkempaa tietoa sopimuksesta ja maksatuksesta.

Näytekäännöstuet toimitetaan neuvottelukunnalle tiedoksi. Niissä on jatkuva haku.

Promootiotuet ja lausuntotuet (lukijaraportti) käsitellään FILIssä. Niissä on jatkuva haku.

Arviointikriteerit

  1. Hakijan vakiintunut ja ammattimainen kustannustoiminta, ml. ammattimaiset levitys- ja markkinointikanavat.
  2. Kääntäjän ammattitaito.

Yleisiä syitä kielteiseen tukipäätökseen

Yksittäisiä tukipäätöksiä ei perustella. Yleisimpiä syitä hakemusten hylkäämiseen ovat:

  • Hakemuksia on enemmän kuin jaossa olevaa rahaa
  • Puutteellinen hakemus (yleensä liitteet)
  • Epäselvyydet sopimuksissa
  • Käännöksen julkaisuaika
  • Kääntäjän vähäinen kokemus (huom: aloitteleville kääntäjille tarjoamme mentorointimahdollisuuden)

FILIn neuvottelukunta 2024

Minna Castrén (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
Kalle Hakkola (sarjakuva-asiantuntija)
Olli Löytty (dosentti, SKS:n hallituksen edustaja)
Stefan Moster (kääntäjä, kirjailija)
Ville Rauvola (kustannusjohtaja)
Julia Tidigs (FT, dosentti)
Riina Vuokko (kääntäjä, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja)