FILIn tukien maksatukseen muutos

FILIn tukien uusi hakukierros alkaa 1. huhtikuuta ja sen myötä siirrymme takaisin tukien takautuvaan maksatukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa tuki maksetaan kustantajalle vasta siinä vaiheessa kun valmis kirja on toimitettu FILIin.

Aloimme maksaa tuet kokeiluluontoisesti ennakkoon 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka myöntämää rahaa jaamme edelleen, on tiukentanut ohjeitaan, minkä johdosta kokeilusta ei muodostu pysyvää käytäntöä.

FILIssä uusi harjoittelija

FILIssä on aloittanut 1.3. uusi harjoittelija Michael Owen Jones. Brittiläinen Michael on valmistunut University College Londonista ja opiskellut sekä suomea että ruotsia. Hän työskentelee FILIssä puoli vuotta CIMOn Suomea Suomessa -ohjelman kautta.