översättare

Foto: Caitlin Barán

FILI & översättare

En kompetent översättarkår är livsviktig för litteraturexporten, och i synnerhet för ett litet språkområde är det en utmaning att upprätthålla en sådan.

FILI fungerar som en hemmabas för översättare av finländsk litteratur: vi stöttar översättare på många olika vis och strävar efter att synliggöra översättarnas arbete. Vi ordnar kurser och seminarier och erbjuder översättarresidens och provöversättningsstöd. Varje år lägger FILI dessutom fram ett förslag till en kandidat för statens utländska översättarpris till undervisnings- och kulturministeriet.