Stödresultat publiceras den 15 juni

FILI:s delegation håller sitt möte den 11 juni och vi kommer att publicera stödresultat på mpndag den 15 juni 2020.

Vår nästa ansökningsomgång börjar i oktober.

Sök till FILI:s fellowship-program för översättare!

Centret för litteraturexport FILI arrangerar igen ett fellowship-program för översättare i samband med Helsingfors bokmässa från 20. till 23 oktober 2020. Fellowship-programmet är avsett för översättare som översätter från finlandssvenska till andra språk och bor utomlands eller i Finland.

Det elektroniska ansökningsformuläret har öppnats, ansökningstiden går ut den 24 maj 2020. Urvalsbeslutet meddelas till de sökande senast 15 juni 2020. Utgående från ansökningarna väljs 12 översättare att delta i programmet.

FILI ersätter resekostnader åt deltagare samt arrangerar och betalar boendekostnader för tre nätter (20–23 oktober.)

Läs mera om programmet:
https://fili.fi/sv/for-oversattare/utbildning-och-seminarier/

 

FILI’s kontor är stängt, vi betjänar per telefon och epost som vanligt

FILI’s medarbetare arbetar på distans för att förhindra spridningen av COVID-19. Vi kan nås per epost eller telefon som vanligt.

FILI’s delegation håller ett fjärrmöte, vilket betyder att vi kommer att publicera resultat från ansökningsomgången i tid denna vecka.

Vi har inhiberat alla resor, besök och möte tills vidare.

Ett Fellowship-program för översättare i Helsingfors 23–25.10.2019

FILI arrangerar ett fellowship-program för översättare av finländsk litteratur i samband med Helsingfors bokmässa. Nästan 50 översättare deltar i programmet, de flesta kommer från utomlands.

Fellowship-programmet börjar på onsdag med ett seminarium i SKS och fortsätter på bokmässan från torsdag till fredag.

 

Bokmässan i Göteborg 26.–29.9.2019

FILI deltar i Bokmässan Göteborg i slutet av september.  Vi kommer att ha två bord i Rights Centre (F02&G02). Kontakta oss gärna för att boka ett möte!

 

Resultat av årets andra ansökningsomgång har publicerats

FILI:s delegation har på sitt möte den 11 juni 2019 fattat beslut om översättnings- och produktionsstöd (årets andra ansökningsomgång). Totalt delades ut sammanlagt 220 000 euro till 117 olika projekt. 73 % av sökande fick stöd. Vår nästa ansökningsomgång börjar den 1 oktober 2019.

Beviljade stöd 

Finland i fokus på bokmässan i Tbilisi 30.5–2.6

Förlagsföreningen i Georgien har valt Finland som fokusland på den internationella bokmässan i Tbilisi. Bokmässan äger rum i Expo Georgia från 30 maj till 2 juni. FILI deltar på mässan samt som Linda Bondestam, Rosa Liksom och Henrik Meinander.

 

 

Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 april 2019

Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 april och utgår den 1 maj kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras i slutet av juni. Kom ihåg att läsa våra stödanvisningar:

Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter

OBS. För att översätta finlandssvenska skönlitteratur till finska kan man söka stöd genom två olika program: