Ett bra år för litteraturexporten: översättning av finländsk litteratur till andra språk har beviljats en halv miljon euro i stöd och antalet ansökningar har ökat avsevärt

Trots att utländska och finska bokmässor fick ställas in på grund av pandemin stannade litteraturexporten inte av. FILI – Center för litteraturexport rapporterar om ett rekordantal ansökningar från utländska förlag om stöd för översättning av finländsk litteratur till andra språk. Antalet ansökningar ökade med hela en fjärdedel jämfört med föregående år. 

Allt som allt beviljades stöd för översättning av finländsk litteratur till 40 olika språk. Mest översättningsstöd beviljades för översättning av finländska böcker till estniska, tyska och ryska.

”Den rikliga ansökningsmängden mitt i pandemin var glädjande för oss. Trots att möten, besök och mässor fått ställas in har det internationella intresset för oss inte avtagit”, säger FILIs direktör Tiia Strandén.

Mest författarspecifikt stöd gick inom vuxenlitteraturen till Max Seecks Uskollinen lukija (10), Sofi Oksanen 9, Kjell Westö 8 samt 7 vardera åt Selja Ahava och Laura Lindstedt. Stöd för fem översättningar beviljades åt Juhani Karilas Pienen hauen pyydystys, Pajtim Statovci och Mia Kankimäki.

Inom barn- och ungdomslitteratur togs förstaplatsen som vanligt av Timo Parvela (19 översättningar) och även tvåan var på sedvanligt vis Sixten och Blixtens skapare Aino Havukainen & Sami Toivonen (11 översättningar). Trea var Riikka Jäntti vars Pikku Hiiri-böcker beviljades stöd för 10 översättningar, lika många som för Mauri Kunnas böcker. Därefter kom Laura Ertimo (9) och Magdalena Hai (8). Med i toppen fanns även den bestående favoriten Tove Jansson med 13 översättningar (både vuxen- och barnböcker).

Bland övriga översättningar kan även nämnas Volter Kilpis I salen på Alastalo, som översatts till tyska av Stefan Moster. Mare Verlag fick översättningsstöd för utgivningen som är planerad för hösten 2021.

Facklitteraturens del av översättningsstöden uppgick i år till 13 procent.

Även den tidiga höstens nyheter om litteraturexporten var positiva med beskedet om att förra årets litteraturexport nådde det högsta resultatet sedan mätningsperiodens början 2011.

Mer information:

Informatör Silja Hakulinen, FILI – center för litteraturexport
, tfn. 040 5347 526

 

 

Ansökningstiden till FILI:s översättarresidens i Helsingfors har börjat 2.11

År 2021 äger FILI:s översättarresidens rum 15.2–7.3. i Villa Salin på Drumsö, Helsingfors.
Ansöningstiden börjar 2.11.2020 och slutar 30.11.2020 (kl 23.59 finsk tid)
. Alla ansökare ska informeras senast 15.12.2020.

FILI:s residensprogram bildades för att stötta översättningsarbetet för yrkesöversättare bosatta i utlandet. Programmet täcker en del av resekostnaderna, boende och ett stipendium. Residenset pågår under tre veckor och arrangeras om pandemisituationen tillåter.

Närmare upplysningar & ansökningsanvsiningar: https://fili.fi/sv/kaantajaresidenssi/

 

Statens utländska översättarpris till Annemarie Raas

Annemarie Raas

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har den 6.10.2020 beviljat statens utländska översättarpris till Annemarie Raas, översättare till holländska. Priset uppgår till 15 000 euro och delades i år ut för 45:e gången. Det är första gången som priset går till en översättare till holländska.

Annemarie Raas inledde sin översättarbana genom att bistå sin universitetslärare Marja-Leena Hellings i översättningen av en bok av Matti Yrjänä Joensuu för 20 år sedan. Sedan dess har hon hunnit med 47 översättningar, senast av Sofi Oksanens Koirapuisto.

Joensuu blev en kär författare för Raas, men hon har under sina år som översättare även hunnit med andra deckare som Leena Lehtolainen, Matti Rönkä och Kati Hiekkapelto. Likaså har Annemarie Raas gjort förtjänstfulla översättningar av Aki Ollikainens finstämda miniatyrromaner, Riikka Pulkkinens pregnanta prosa, Arto Paasilinnas humor samt inom ungdomslitteraturen av Siri Kolus och Tuutikki Tolonens böcker.

Det här är inte första gången som Annemarie Raas översättningar vinner pris: Siri Kolus bok Me Rosvolat fick ”Zilveren Griffel”-priset, den främsta utmärkelsen för barnböcker i översättning till holländska. Rosa Liksoms Hytti no:6 valdes i sin tur ut som en av de fem bästa böckerna för holländska Europese Literatuurprijs 2013.

Annemarie Raas (f. 1968) har en filosofie magisterexamen från universitetet i Groningen där hon studerat finska och finländsk kultur. Hon lärde sig finska redan under gymnasiet då hon tillbringade ett år som utbytesstudent i Jämsä.

Varje år beviljar undervisnings- och kulturministeriet enligt förslag från FILI Center för litteraturexports delegation ut statens utländska översättarpris till en meriterad översättare av finländsk litteratur. Priset har delats ut sedan 1975 och uppgår till 15 000 euro. Priset överlämnades av statssekreteraren Tuomo Puumala på Nationalbiblioteket i Helsingfors den 6.10.2020. Mottagaren deltog i ceremonin på distans.

Annemarie Raas översättningar

Lista över tidigare pristagare

Mer information och intervjuförfrågningar:

FILI:s kommunikation / Silja Hakulinen, / tfn. 040 534 7526

 

 

Finlands litteraturexport fortsatte växa

Värdet på Finlands litteraturexport ökade och slog med sina 3,71 miljoner euro nytt rekord 2019. Det framgår av utredningen som Center för litteraturexport FILI beställt och som följt litteraturexportens värdeutveckling från och med 2011. Denna gång var ökningen hela 18 % jämfört med föregående år.

Barn- och ungdomslitteraturens andel av litteraturexporten ökade och stod för över hälften av exportinkomsterna (53 %). Jämfört med föregående år ökade även skönlitteraturens andel av de totala intäkterna något medan facklitteraturens andel minskade.

Eftersom antalet sålda titlar är begränsat kan den årliga variationen i fördelningen mellan litteraturslag rentav förklaras av en enda boks försäljningsframgångar. Trots svängningarna har barn- och ungdomslitteraturen behållit en stark position i flera år.

Det engelskspråkiga marknadsområdet stod för hela en femtedel av bruttoinkomsterna. Det är resultatet av långsiktigt arbete och exportsatsningar mot just USA och Storbritannien. Denna marknad är betydande både sett till läsarantalet och de ekonomiska effekterna och därför eftersträvansvärd.

Bruttoinkomsterna från litteraturexporten är uppdelade i förskott och royalties, och även de senare nådde en ny rekordnivå. ”Det finns anledning att glädja sig åt royaltyökningen, för den vittnar om att finländska böcker säljer i utlandet, vilket är helt avgörande för en fortsatt litteraturexport. Dessutom visar den engelskspråkiga marknadens höga andel av inkomstbildningen att vår litteratur klarar sig även på denna marknad som anses vara svår”, säger Tiia Strandén, direktör för Center för litteraturexport FILI.

Värdet på Finlands litteraturexport (3,71 miljoner euro 2019) enligt utredningens mätning visar bara en del av den totala exporten, för flera finländska författare med framgångar i utlandet representeras av utländska agenturer vars siffror inte framgår i utredningen av finländska aktörer. Den verkliga summan kan med andra ord vara minst dubbelt så stor.

De uppmätta exportinkomsterna har nästan tredubblats i jämförelse med tiden för mätningarnas början 2011. ”Nu är det också viktigt att se hur vi kan upprätthålla den höga nivå som exporten legat på de senaste åren”, påpekar Strandén.

Utredningen har gjorts av Katri Salmenoja på uppdrag av Center för litteraturexport FILI.

Mer information:
Tiia Strandén, direktör, tfn. +358 (0)40 5820 975,
Silja Hakulinen, informatör, tfn +358 (0)40 534 7526,

 

Stödresultat publiceras den 15 juni

FILI:s delegation håller sitt möte den 11 juni och vi kommer att publicera stödresultat på mpndag den 15 juni 2020.

Vår nästa ansökningsomgång börjar i oktober.

Sök till FILI:s fellowship-program för översättare!

Centret för litteraturexport FILI arrangerar igen ett fellowship-program för översättare i samband med Helsingfors bokmässa från 20. till 23 oktober 2020. Fellowship-programmet är avsett för översättare som översätter från finlandssvenska till andra språk och bor utomlands eller i Finland.

Det elektroniska ansökningsformuläret har öppnats, ansökningstiden går ut den 24 maj 2020. Urvalsbeslutet meddelas till de sökande senast 15 juni 2020. Utgående från ansökningarna väljs 12 översättare att delta i programmet.

FILI ersätter resekostnader åt deltagare samt arrangerar och betalar boendekostnader för tre nätter (20–23 oktober.)

Läs mera om programmet:
https://fili.fi/sv/for-oversattare/utbildning-och-seminarier/

 

FILI’s kontor är stängt, vi betjänar per telefon och epost som vanligt

FILI’s medarbetare arbetar på distans för att förhindra spridningen av COVID-19. Vi kan nås per epost eller telefon som vanligt.

FILI’s delegation håller ett fjärrmöte, vilket betyder att vi kommer att publicera resultat från ansökningsomgången i tid denna vecka.

Vi har inhiberat alla resor, besök och möte tills vidare.

Statens utländska översättarpris går till den tyska översättaren Elina Kritzokat

Undervisnings- och kulturministeriet ger på förslag av Centret för litteraturexport FILI:s delegation statens utländska översättarpris till Elina Kritzokat som översätter till tyska. Priset är på 15 000 euro och det utdelas nu för 44:e gången.

Elina Kritzokat. Bild: Antje Pehle.

Elina Kritzokat (f. 1971) inledde sin karriär som professionell översättare 2001 och har hittills redan publicerat ett femtiotal översättningar. Hennes repertoar är påfallande bred: romaner, noveller, barn- och ungdomslitteratur, lyrik, serier, essäer, skådespel, undertexter och facklitteratur.

Av Kritzokats översättningar kan nämnas Minna Rytisalos Lempi, som utkom förra året och blev en försäljningssuccé i Tyskland. Framgång kan förutspås också för hennes översättningar av Timo Parvelas Kepler-böcker, som det tyska förlaget har lanserat stort i höst.

Utöver samtidslitteratur har Elina Kritzokat också lyckats presentera finska moderna klassiker som exempelvis Marja-Liisa Vartio och Raija Siekkinen för de tyska läsarna. Kritzokats goda relationer till tyska förlag och hennes aktiva grepp har resulterat i utgivning av många finska verk.

Elina Kritzokat är känd för sina intelligenta, roliga och karismatiska framträdanden. Hon har läst, intervjuat, tolkat och varit konferencier på åtskilliga evenemang med finska författare på olika håll i Tyskland. Kritzokat har också föreläst, lett workshoppar och arbetat aktiv för att utveckla sitt yrkesområde.

För mig är översättning inte bara ett språkligt arbete, utan det handlar också om empati och kärlek. Jag läser, hör och förnimmer textens stämning, rytm, stilregister, jag pejlar in särdragen i den, fördjupar mig i innehållet, äventyren och konflikterna mellan personerna, och skapar allt det på nytt på tyska, så att också andra hittar texten och kan fördjupa sig i den. Jag önskar att tyska läsare ska få uppleva något liknande som den finska författaren, som jag”, analyserar Elina Kritzokat sitt arbete.

Tysk-finska Elina Kritzokat är född och uppvuxen i Tyskland. Hon har avlagt filosofie magisterexamen vid Oldenburgs universitet i Tyskland.

Priset överräcktes på kulturminister Hanna Kosonens vägnar av undervisnings- och kulturministeriets överdirektör Riitta Kaivosoja på Ständerhuset i Helsingfors 28 november 2019.

 

Närmare information och intervjuer:
FILI:s kommunikation / Silja Hakulinen, / tfn 040 534 7526

 

Elina Kritzokat:
Curriculum vitae (pdf)
Bild (c) Antje Pehle

Ett Fellowship-program för översättare i Helsingfors 23–25.10.2019

FILI arrangerar ett fellowship-program för översättare av finländsk litteratur i samband med Helsingfors bokmässa. Nästan 50 översättare deltar i programmet, de flesta kommer från utomlands.

Fellowship-programmet börjar på onsdag med ett seminarium i SKS och fortsätter på bokmässan från torsdag till fredag.

 

Pressmeddelande: Den finländska litteraturexporten ökade med 2,5 gånger under mätperioden

Den finländska litteraturexportens marknadsvärde har ökat med totalt ca 150 % sedan 2011 och uppnått en permanent högre nivå, vilket var det mål som Center för litteraturexport FILI satte upp i början av mätperioden.

Det framgår av den utredning som Center för litteraturexport FILI beställt och som följt litteraturexportens värdeutveckling från 2011 till 2018. Den nu avslutade utredningen är den första i sitt slag på området och ger en försiktig bild av litteraturexportens ekonomiska effekter.

Exportens totala värde enligt utredningen, 3,14 miljoner euro 2018, är bara en del av sanningen, för flera av Finlands författare som varit framgångsrika i utlandet, som Pajtim Statovci, Sofi Oksanen och Rosa Liksom, representeras av utländska agenturer vars siffror ingår inte i den finländska utredningen. Den verkliga summan kan med andra ord vara minst dubbelt så stor.

En anmärkningsvärd sak med resultaten är att det engelskspråkiga marknadsområdet erövrat förstaplatsen. Finska agenter och förlag samt FILI har bedrivit ett målmedvetet arbete för att uppnå just detta, för den engelskspråkiga bokmarknaden är betydande på grund av sin omfattning och läsarmängd och därigenom sin ekonomiska betydelse. Samtidigt har den traditionellt varit mycket svårintaglig för översatt litteratur, men på senare år har den börjat öppna sig, vilket gynnat även den finländska litteraturen.

En annan global trend som bekräftas av den finska utredningen är facklitteraturens uppgång, särskilt den så kallade berättande facklitteraturen. Siffrorna i vår utredning är konjunkturkänsliga men visar ändå att även finländsk facklitteratur kan skörda framgångar utomlands.

Långsiktigt arbete betalar sig till slut: royaltyökningen i euro vittnar om att branschen håller på att omvandlas till en verklig exportbransch.

Litteraturexportens flaskhals för Finland är inte litteraturen och dess kvalitet, utan det lilla språkområdets brist på professionella översättare och agenturer som säljer översättningsrättigheter. Fler översättare till olika språkområden har utbildats och FILI stödjer även inbördes nätverkande och yrkesutbildning för översättare. Litteraturagenturerna har blivit fler, även om denna brist delvis uppvägs av utländska agenturer.

”Nuläget ser väldigt bra ut, men för att upprätthålla detta tillstånd krävs att alla aktörer aktivt engagerar sig och satsar på export. Det här är ett utmärkt tillfälle att andas ut och fundera på vad vi vill med vår litteraturexport i framtiden”, säger FILI:s direktör Tiia Strandén.

Center för litteraturexport FILI har beställt en longitudinell studie från en extern utredare (Media Clever) för att undersöka litteraturexportens utveckling. En vändpunkt för litteraturexporten var bokmässan i Frankfurt 2014, då Finland var temaland. I samband med detta drevs ett femårigt projekt för internationalisering av Finlands litteratur och samtidigt började man följa litteraturexportens ekonomiska värdeutveckling. Nu har den sista årsandelen för utredningen 2011–2018 slutförts. En helt ny utredning startas i slutet av året för att följa den fortsatta utvecklingen.

Mer information:

Tiia Strandén, direktör, Center för litteraturexport FILI
p. +358 (0)40 5820 975 /

Litteraturexportens marknadsvärde 2018 (pdf, på finska)

Bokmässan i Göteborg 26.–29.9.2019

FILI deltar i Bokmässan Göteborg i slutet av september.  Vi kommer att ha två bord i Rights Centre (F02&G02). Kontakta oss gärna för att boka ett möte!