Utbildning och seminarier

Fellowsip-programmet under Helsingfors bokmässa

Centret för litteraturexport FILI arrangerar ett fellowship-program för översättare i samband med Helsingfors bokmässa från tisdag 20 oktober (ankomstdag) till fredag 23 oktober. Programmet börjar på onsdag 21 oktober och fortsätter med deltagande på bokmässan torsdag 22 och fredag 23 oktober. Onsdagens program innehåller bland annat en föreläsning om finlandssvensk litteratur och ett kvällsevenemang på FILI.

FILI ersätter resekostnader* åt deltagare som kommer från utlandet eller andra delar av Finland än huvudstadsregionen samt betalar boendekostnader för tre nätter 20–23 oktober. FILI bokar boendet för seminariedeltagarna. Deltagarna kan förlänga sin vistelse, men bokar och betalar då själv sitt boende för de extra nätterna.

Programmet är gratis för deltagarna. De som väljs till seminariet får också inträdesbiljett för torsdag–söndag till Helsingfors bokmässa.

Fellowship-programmet är avsett för översättare som översätter från finlandssvenska till andra språk och bor utomlands eller i Finland. Utgående från ansökningarna väljs 12 översättare att delta i programmet.

Om undantagsförhållandena gäller fortfarande i oktober, kommer vi att arrangera programmet som webbinarie, som bandas in för dem som inte kan följa programmet i realtid.

Obs! Översättare som bor i huvudstadsregionen! Om du vill delta i fellowship-seminariet och få en biljett till bokmässan av oss, måste även du fylla i ansökningsformuläret. Då kan vi samla alla ansökningar i samma fil som är tekniskt enklare att hantera, delvis med tanke på bokmässans elektroniska biljett.

Vi förutsätter att sökande har goda kunskaper i svenska. Även nybörjaröversättare är välkomna att ansöka till fellowship-programmet.

Vid urvalet av deltagare ger vi företräde åt översättare som har en uppdaterad CV i Kääntöpiiri (www.kaantopiiri.fi/sv/) samt översättare som inte tidigare har deltagit i fellowship-programmet. Men också de som tidigare har deltagit i programmet är välkomna att ansöka, för vid urvalet bedömer vi ansökningarna som helhet.

Ansökningstiden är 28 april–24 maj 2020. Urvalsbeslutet meddelas till de sökande senast 15 juni 2020.

Det elektroniska ansökningsformuläret 

Bifoga din CV till ansökan antingen genom att länka till Kääntöpiiri (rekommenderas!) eller (i undantagsfall) bifoga CV:n som en PDF-fil.

Ytterligare information: översättarkoordinator Merja Aho, .

*De valda deltagarna bokar och betalar själv sin resa. FILI ersätter resekostnader (t.ex. flyg-, tåg- eller båtbiljetter) mot kvitton. Resekostnaderna ersätts enligt följande: från grannländer (Sverige, Ryssland, Estland) och andra delar av Finland än huvudstadsregionen högst 100 euro, från övriga Europa högst 350 euro och från länder utanför Europa högst 750 euro. Kostnader för lokaltrafik (t.ex. till och från flygplatsen) ersätts inte.

 

Kurs för nybörjaröversättare

Vartannat år ordnar vi en kurs för nybörjaröversättare i samarbete med Utbildningsstyrelsen. Sebastian Musielak, prisbelönt översättare från polska, ledde kursen år 2019.

Kursen för nybörjaröversättare är avsedd för dem som just slutfört eller är i slutfasen av sina studier i finska som främmande språk. Under en intensiv två veckor lång workshop översätter man olika typer av litteratur och deltagarna lär sig identifiera den litterära översättningens särdrag. Under kursen diskuterar man de översatta texterna och aktuell litteratur, träffar författare och bekantar sig med den finländska förlagsbranschen och författaryrket.


FILI ordnar, ofta i samarbete med andra organisationer, fortbildning för redan yrkesaktiva översättare. Vi informerar om våra seminarier på denna sidor, på våra sociala medier (Facebook, Twitter), översättarebrev och nyhetsbrev.

Mer information om utbildning och seminarier: Merja Aho