FILI ordnar kurser och seminarier samt webinarier för översättare. Vi informerar om dem på vår webbplats (aktuella nyheter), i översättarbrevet, på Kääntöpiiri och i våra kanaler på sociala medier.

De fasta evenemangen äger rum på översättarnas fellowship-seminarium i samband med Helsingfors bokmässa. I augusti vartannat år ordnar vi en kurs för nybörjaröversättare i samarbete med Undervisningsstyrelsen.

Mentorskap

Vi erbjuder också nybörjaröversättare möjligheten att få en mentor:

Det årliga mentorskapsprogrammet söks separat, och man kan söka som mentor eller adept.

Mentorskap i samband med ett översättningsarbete kan sökas kontinuerligt i de fall där ett förlagsavtal redan finns men översättaren behöver mer stöd i sitt första översättningsarbete.

ANSÖK HÄR

Annat översättarprogram

FILI samordnar översättarnas läsecirkel som träffas ungefär en gång i månaden i hybridform (på FILIs kontor och på distans).

FILI erbjuder en praktikplats (6 mån.) åt en aspirerande översättare som studerar finska som främmande språk (via Utbildningsstyrelsens program finska i Finland).

FILIs översättarresidens kan sökas en gång per år.

Mer information om utbildning och seminarier: Merja Aho