Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://fili.fi/ och är uppdaterad 15.12.2021. Vi har själva gjort bedömningen av tjänstens tillgänglighet.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller till stor del de kritiska tillgänglighetskraven

Otillgängligt innehåll

Webbplatsen har några tillgänglighetsbrister:

  • en del av materialet är i ett pdf-format som inte kan läsas maskinellt

Webbplatsen kan ha otillgängligt innehåll som inte omfattas av lagstiftningen:

  • office-dokument (ex. doc, pdf, odt) som skapats innan 23.9.2019
  • webbinnehåll som arkiverats innan 23.9.2019
  • innehåll på sociala medier som inte producerats, finansierats eller övervakats av tjänsteleverantören själv

Vi strävar efter att tillgängliggöra pdf-material som publicerats 2019 och 2020 under 2022. En del av pdf-materialet som skapats innan 2019 kan vara i ett format som inte kan läsas maskinellt. Orsaken är den orimliga belastning det skulle medföra att ersätta massan av filer. Allt otillgängligt innehåll tillhandlahålls i tillgänglig form på begäran.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Vi gör vårt bästa för att korrigera bristen. Skicka mejl till: .

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister på webbplatsen, ta först kontakt med oss som upprätthåller sidan. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar på två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionsförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur anmälan görs och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionsförvaltningsverket
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi

telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten

Vi strävar efter att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet. Under 2020 förbättrades webbplatsens tillgänglighet bland annat beträffande textmotsvarigheter och kontraster. Webbplatsen har publicerats i ny version 2021.

Vi erbjuder stöd åt användare som saknar tillgång till digitala tjänster. Kontakta oss per telefon eller mejl, eller besök oss:

FILI
Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki

Silja Hakulinen
+358 (0)40 5347 526