Utbetalning av stöd

Vi betalar ut stödet till förlaget efter bokens utgivning, när förlaget tillhandahållit ett bevis för utgivningen till FILI. Dessutom behöver vi ett undertecknat statsunderstödsavtal (gäller ej nordiska stöd) och ett bevis på att arvodet betalats ut till översättaren.

Syftet med FILI:s översättningsstöd är att ersätta förlaget för en del av översättningskostnaderna: förlaget ska alltså betala ut arvodet i enlighet med översättningsavtalet mellan förlaget och översättaren oavhängigt av FILI:s stöd. Stödet sänks om översättaren fått ett lägre arvode än vad som uppgetts i ansökan.

Som utbetalare anges Finska litteratursällskapet (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS).

ÖVERSÄTTNINGAR TILL ANDRA SPRÅK

En färdig, tryckt bok (ett exemplar) skickas till Finska litteratursällskapets (SKS) bibliotek:

För kurirtjänster (rekommenderas för utomeuropeiska försändelser):

SKS / Library, Milla Mäkelä, Regeringsgatan 1, FI-00170 Helsingfors, Finland

Postbox-adress

SKS / Library, Milla Mäkelä, P.O. Box 259, FI-00171 Helsingfors, Finland

ÖVERSÄTTNINGSSTÖD TILL FINSKA

En färdig, tryckt bok skickas till FILIs kontor:
SKS / FILI, PB 259, 00171 Helsingfors

Kontrollrätt

FILI har rätt att få nödvändiga uppföljningsuppgifter och redogörelser rörande användningen av statsunderstödet från mottagaren.

Problemsituationer

Om översättaren byts ut?

Om stödet redan beviljats och översättaren byts ut, kontakta FILI.

Om utgivningen skjuts upp / ställs in?

Om projektet ställs in, ställs även stödet in. FILI ska utan dröjsmål underrättas vid alla sådana fall.

Se till att kontakta FILI () i alla problemsituationer.

Logo och exempel på tack

FILI:s (eller Nordiska ministerrådets) logotyp ska tryckas i boken och i möjligaste mån nämnas i övrig kommunikation. (På sociala medier används #FILIgrants.) Boken får inte tryckas före stödbeslutet eftersom översättningsstödet ska nämnas i boken.

Obs: översättarens namn ska nämnas i boken och övrig kommunikation.

Exempel på tack

Engelska: This work has been published with the financial assistance of FILI – Finnish Literature Exchange / [Publisher’s name] gratefully acknowledges the financial assistance of FILI – Finnish Literature Exchange

Svenska: Boken har översatts med stöd av FILI – Center för litteraturexport.

Finska : FILI – Kirjallisuuden vientikeskus on tukenut tämän kirjan kääntämistä.