FILIn osasto Frankfurtin kirjamessuilla

Bild: Katja Maria Nyman

Vårt uppdrag

FILI är ett center för litteraturexport grundat år 1977.

FILI främjar litteraturexporten genom att skapa möten mellan professionella aktörer och samla översättare av finländsk litteratur.

Vårt verksamhetsfält spänner över skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, facklitteratur, lyrik och tecknade serier. FILI är en stödorganisation för exporten, försäljning av översättningsrättigheter sköts av förlag och agenturer.

FILI är en del av Finska Litteratursällskapet och vår finansiering utgörs till ca 80 % av offentliga medel.

FILI

  • delar årligen ut ca 700 000 euro i översättningsstöd, resestipendier och lanseringsstöd till över 400 olika projekt
  • ordnar Finlandsbesök för utländska förläggare under Editors’ Week
  • deltar på branschmässor i utlandet
  • samlar översättare av finländsk litteratur
  • upprätthåller en översättningsdatabas om översättningar av finländsk litteratur och samlar in uppgifter om sålda översättningsrättigheter till utlandet.

Kontakta oss om du

  • vill veta mer om våra stöd (Stödlathund)
  • vill tipsa om ett utländskt förlag med intresse för finländsk litteratur
  • översätter litteratur från finska / finlandssvenska / samiska och ännu inte finns i våra register
  • vill berätta om en ny översättning av finländsk litteratur som saknas i vår databas
  • har frågor om litteraturexporten. 

Nätverk

FILI kirjamessuillaTillsammans med våra nordiska systerorganisationer utgör vi nätverket NordLit. Vi har regelbundna möten där vi utvecklar vår verksamhet och planerar gemensamma projekt. På vissa bokmässor, exempelvis i London, deltar vi gemensamt. År 2015 hade vi en gemensam nordisk avdelning på såväl bokmässan i Peking som barnboksmässan i Shanghai.

I Finland är vi en del av TAIVE-nätverket för informationscentralerna för konsten i Finland. FILI skiljer sig från många andra informationscentraler i det att vi inte har något mandat eller uppgift som informationscentral i Finland utan har vårt fokus specifikt på verksamhet i utlandet, därav namnet centrum för litteraturexport.

FILI:s logotypbank