Vad är FILI?

FILI – Center för litteraturexport (eng. Finnish Literature Exchange) grundades 1977 på undervisningsministeriets initiativ som en del av Finska litteratursällskapet. Vi fungerar som litteraturexportens expert- och stödorganisation.

Vår uppgift är att stödja och främja utgivningen av översatt finländsk litteratur världen över:

Vi arbetar till stöd för folk i bokbranschen i Finland och utomlands, nätverkar och skapar möten för branschfolk, beviljar stöd till förlag och samlar översättare av finländsk litteratur.

Men finländsk litteratur avser vi litteratur skriven på finska, finlandssvenska och samiska i Finland.

Vårt verksamhetsfält och stödprogram spänner över alla genrer: skönlitteratur, allmän facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur samt tecknade serier.

Agenturer och förlag ansvarar för försäljningen av översättningsrättigheter och författarrepresentation.

FILI – Center för litteraturexport

 • delar årligen ut ca 700 000 euro i översättningsstöd, resebidrag
 • och lanseringsstöd till över 400 olika projekt
 • ordnar Editor’s Week-besök i Finland för utländska förläggare
 • deltar på bokbranschens viktigaste mässor (Frankfurt, London, Bologna, Göteborg)
 • ordnar utbildning för översättare av finländsk litteratur
 • upprätthåller en databas över översättningar av finländsk litteratur
 • och samlar information om sålda översättningsrättigheter till utlandet.

Kontakta oss om du

 • vill veta mer om våra stöd
 • vill tipsa om ett utländskt förlag med intresse för finländsk litteratur
 • översätter litteratur från finska / finlandssvenska /samiska och inte redan finns i vårt register
 • känner till en översättning av finländsk litteratur som saknas i vår databas
 • har frågor om litteraturexporten.

Nätverk

Tillsammans med våra nordiska systerorganisationer utgör vi nätverket NordLit.

FILI är även medlem i ENLIT-nätverket (European Network for Literary Translations)

I Finland är vi en del av TAIVE-nätverket för informationscentralerna för konsten i Finland och även medlemmar i KULTA rf (kultur- och konstområdets centralorganisation).

FILI:s värderingar

Våra värderingar är tillförlitlighet, öppenhet och jämställdhet. Vår verksamhet bygger på professionalism, diversitet och aktiv dialog. Ansvarsfullhet är en ledande princip för vår verksamhet.