Alla sökande informeras om publiceringen av sökomgångens resultat per mejl och de som fått ett positivt stödbeslut får mer ingående uppgifter om avtal och utbetalning.

Delegationen informeras om provöversättningsstöden som söks kontinuerligt.

Lanseringsstöd och utlåtandestöd (lektörsrapport) behandlas på FILI och söks kontinuerligt.

Värderingskriterier

  • Den sökandes etablerade och professionella förlagsverksamhet, inkl. professionella distributions- och marknadsföringskanaler.
  • Översättarens yrkesskicklighet.

Generella orsaker till negativa stödbeslut

Enskilda stödbeslut motiveras inte. Generella orsaker till avslag på ansökningar är:

  • Antalet ansökningar är fler än de tillgängliga medlen.
  • Bristfällig ansökan (oftast bilagor).
  • Oklarheter i avtalen.
  • Översättningens utgivningstid.
  • Översättarens bristande erfarenhet (obs: vi erbjuder nybörjaröversättare möjlighet till mentorskap).

FILIs delegation 2024

Minna Castrén (delegationens ordförande)
Kalle Hakkola (sakkunnig, serier)
Olli Löytty (docent, representant för Finska litteratursällskapets styrelse)
Stefan Moster (översättare, författare)
Ville Rauvola (förlagschef)
Julia Tidigs (filosofie doktor, docent)
Riina Vuokko (översättare, delegationens vice ordförande)