Villa Salin på vinter

OBS! För översättare av finlandssvensk litteratur samarbetar vi i år med Satama House i Ekenäs. 
Ansökan är öppen 3.11–15.12.2022. Alla som har ansökt får besked 22.12.2022. Residensvistelsen är 27.2–19.3.2023.
Läs mer om Satama House -residensprogrammet HÄR.
För ytterligare information om Satama House -residensprogrammet: (på engelska)

ÖVERSÄTTARRESIDENS PÅ VILLA SALIN

FILI erbjuder årligen en residensvistelse för översättare som översätter finsk, finlandssvensk eller samisk litteratur utgiven i Finland till något annat språk. Den som bor utanför Finland och har en översättning med utgivningsdatum under arbete kan söka till programmet.

FILI har hyrt Villa Salin på Drumsö i Helsingfors för residensprogrammet. Hela huset är reserverat för översättare under den tre veckorsperiod som programmet pågår. Det finns plats för 5–6 översättare. Villa Salin byggdes i början av 1900-talet och ligger ca 10 minuter med metro från Helsingfors centrum.

Nästa residensprogram på Villa Salin är 27.2-19.3.2023.

Programmet täcker en del av resekostnaderna: högst 150€ från närliggande områden, högst 350€ från andra europeiska länder och högst 700€ från resten av världen, boendet och ett stipendium (300€).

För ytterligare information: Merja Aho,