Villa Salin på vinter

Residensprogrammet täcker en del av resekostnaderna, boende samt ett stipendium.

Du kan söka till residenset om

  • du bor utanför Finland
  • du översätter litteratur från finska, finlandssvenska eller samiska till ditt eget modersmål
  • du finslipar en pågående översättning och/eller är i behov av kontakt med exempelvis författaren eller studier av arkiv- eller biblioteksmaterial för ditt översättningsarbete.

Som plats för residenset har vi hyrt Villa Salin på Drumsö i Helsingfors, som rymmer 5–6 översättare åt gången.

Villa Salin byggdes i början av 1900-talet och ligger ungefär tio minuter ifrån Helsingfors centrum med tunnelbanan.