Den virtuella mötesplatsen Kääntöpiiri upprätthålls av FILI och är en virtuell mötesplats för utländska översättare av finländsk litteratur. Den är öppen för både nybörjare och erfarna översättare av litteratur från finska, finlandssvenska eller samiska till andra språk.

På Kääntöpiiri kan utomstående (t.ex. utländska förlag) leta efter lämpliga översättare till sina översättningsprojekt (sök översättare-funktionen). FILI hänvisar alla som söker översättare till Kääntöpiiri. Vi rekommenderar därför översättare att skapa en profil på Kääntöpiiri och hålla sitt cv där uppdaterat.

CV-länken på Kääntöpiiri används också vid förlagens ansökningar om översättningsstöd samt när översättare söker till våra kurser, seminarier eller översättarresidens.

OBS! Detta är inte en av FILI auktoriserad lista över översättare. Beviljande av FILIs stöd förutsätter inte att man anlitar översättare som är registrerade på Kääntöpiiri och att anlita en sådan översättare garanterar heller inte ett positivt stödbeslut. Syftet med Kääntöpiiri är att samla informationen om översättare av finländsk litteratur på en plats.

Kääntöpiiri fungerar även som ett aktivt diskussionsforum som bara är tillgängligt för inloggade översättare. Där finns möjlighet att exempelvis utbyta tankar om pågående översättningar. Det är särskilt behändigt när samma bok översätts till flera olika språk. Man kan också sprida information som man har fått från författaren till andra översättare.

FILI ordnar årligen ett översättarresidens som kan sökas av översättare av finländsk litteratur bosatta i andra länder, som har eller finslipar en pågående översättning. En arbetsplan måste bifogas till ansökan.

Kääntöpiiri