FILI stödjer finländska förlags och agenturers litteraturexport bland annat genom olika stödformer samt genom att skapa och upprätthålla internationella branschkontakter.

Behöver du stöd eller råd för att inleda en internationell process? Kika på vår exportguide: vientipolku.fi (endast på finska)

Om du är intresserad av litteraturexport eller agenturverksamhet, kontakta oss så kan vi prata mer! Vi kommer också gärna till ert förlag och pratar om litteraturexport och vår verksamhet.

Översättare från finska / finlandssvenska kan sökas på Kääntöpiiri, FILIs virtuella forum för översättare.

Vi ordnar också virtuella förlagsevenemang (Editors’ Coffee Break och Let’s Talk Books) för finländska och internationella förlag och förlagsredaktörer. Vi informerar om dem på vår webbplats och i våra nyhetsbrev.

Mera information om Editors’ Week: Päivi Haarala

FILI på bokmässor

FILI deltar årligen på de viktigaste internationella branschbokmässorna, där vår uppgift är att nätverka och förmedla kontakter mellan folk från den finländska och utländska bokbranschen samt följa det internationella förlags- och litteraturfältet.

Vi tar med oss ett urval färska översättningar av finländsk litteratur och aktuella böcker på finska och finlandssvenska som har en agent eller annan säljare av översättningsrättigheter samt färdigt engelskspråkigt försäljnings- och marknadsföringsmaterial. Till finländska mässor ordnar vi program på ämnet litteraturexport. Dessutom samlar fellowship-programmet för översättare av finländsk litteratur översättare från olika delar av världen i Finland under Helsingfors bokmässa.

FILIs stödprogram för finländska förlag

Finländska förlag kan söka stöd från FILI för översättning av utländsk skön- och facklitteratur till finska och nordiskt stöd för översättning av finlandssvensk litteratur till finska.

Agenturer för finländska förlag och finländska författare kan söka provöversättningsstöd för att underlätta försäljningen av en finländsk bok.

Mer information: FILIs stöd (linkki)

Stödprogram i andra nordiska länder

Översättningsstöd för nordisk litteratur till de inhemska språken kan sökas från andra nordiska organisationer för litteraturexport:
Litteratur på isländska: The Icelandic Literature Center
Litteratur på norska: NORLA
Litteratur på svenska: Statens kulturråd
Litteratur på danska: Kunststyrelsen
Litteratur på färöiska: FarLit
Litteratur på grönländska: Greenland Writers Association
Litteratur på samiska: Saamelaiskirjailijoiden liitto