F F
I I
L L
I I

Aktuellt

Våra stödresultat har publicerats

FILI:s delegation har på sitt möte den 11 juni fattat beslut om stödena. Beviljade stöd har nu publicerats på vår webbplats: https://fili.fi/sv/stod/beviljade-stod/.
Vår nästa ansökningsomgång börjar den 1 oktober.

Stödresultat publiceras den 15 juni

FILI:s delegation håller sitt möte den 11 juni och vi kommer att publicera stödresultat på mpndag den 15 juni 2020.
Vår nästa ansökningsomgång börjar i oktober.

Sök till FILI:s fellowship-program för översättare!

Centret för litteraturexport FILI arrangerar igen ett fellowship-program för översättare i samband med Helsingfors bokmässa från 20. till 23 oktober 2020. Ansökningstiden går ut den 24 maj 2020
Läs mer:Sök till FILI:s fellowship-program för översättare!

FILI:s stödbeslut publiceras den 23.3.2020

Tyvärr har det uppstått tekniska problem med vår databas och därför kan vi publicera stödbeslut först på måndag den 23 mars. Vi beklagar förseningen!

Fler nyheter

Twitter