F F
I I
L L
I I

Aktuellt

Statens utländska översättarpris till Annemarie Raas

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har den 6.10.2020 beviljat statens utländska översättarpris till Annemarie Raas, översättare till holländska. Priset uppgår till 15 000 euro och delades i år ut för 45:e gången. Det är första gången som priset går till en översättare till holländska.
Läs mer:Statens utländska översättarpris till Annemarie Raas

Finlands litteraturexport fortsatte växa

Värdet på Finlands litteraturexport ökade och slog med sina 3,71 miljoner euro nytt rekord 2019. Det framgår av utredningen som Center för litteraturexport FILI beställt och som följt litteraturexportens värdeutveckling från och med 2011. Denna gång var ökningen hela 18 % jämfört med föregående år.
Läs mer:Finlands litteraturexport fortsatte växa

Våra stödresultat har publicerats

FILI:s delegation har på sitt möte den 11 juni fattat beslut om stödena. Beviljade stöd har nu publicerats på vår webbplats: https://fili.fi/sv/stod/beviljade-stod/.
Vår nästa ansökningsomgång börjar den 1 oktober.

Stödresultat publiceras den 15 juni

FILI:s delegation håller sitt möte den 11 juni och vi kommer att publicera stödresultat på mpndag den 15 juni 2020.
Vår nästa ansökningsomgång börjar i oktober.

Fler nyheter

Twitter