Litteraturexport

Vad är litteraturexport?

Litteraturexport syftar på försäljning av förlagsrättigheter: översättningsrättigheterna till en bok på finska, finlandssvenska eller samiska säljs till ett utländskt förlag som rekryterar en översättare till boken, ger ut den översatta boken och ansvarar för dess kvalitet, försäljning och marknadsföring.

Beslutet om försäljning av översättningsrättigheter för en bok fattas av författaren. I Finland finns ett tiotal personer med försäljning av översättningsrättigheter som huvudsyssla på förlagens foreign rights-avdelningar och agenturer. En del författare är kunder hos utländska agenturer och andra svarar själva för försäljningen av rättigheter.

FILI stöttar förlagen och agenturerna i deras försäljningsverksamhet. FILI är ingen avtalspart och säljer inga översättningsrättigheter.

Finländska bokagenturer

Bonnier Rights
Elina Ahlbäck Literary Agency
Ferly
Helsinki Literary Agency 
Kumma Literary Agency
Rights & Brands

Förlagens foreign rights-avdelningar

Etana Editions
Lasten keskus

Nordiska bokagenturer

Copenhagen Literary Agency (Danmark)
Hedlund Agency (Sverige)
Koja Agency (Sverige)
Kontext Agency (Sverige)
Partners in Stories (Sverige)
Salomonsson Agency (Sverige)