Regeringsgatan 2 B, FI-00170 Helsingfors, Finland

Ta kontakt om du vill komma och träffa oss!

, www.fili.fi

Dataskydd (SKS)

Postadress (för böcker som fått stöd från FILI)

För kurirtjänster (rekommenderas för utomeuropeiska försändelser)

SKS / Library, Milla Mäkelä, Regeringsgatan 1, FI-00170 Helsingfors, Finland

Postbox-adress

SKS / Library, Milla Mäkelä, P.O. Box 259, FI-00171 Helsingfors, Finland

Översättningsstöd till finska

SKS / FILI, PB 259, 00171 Helsingfors

Vill du fråga om…

översättningar av finländsk litteratur eller försäljningar av översättningsrättigheter?

Kolla vår databas för Finlands litteratur i översättning.

Leena Lahti
www.lala.fi
Moderator för Kääntöpiiri

Päivi Paloposki
Översättnings­databas

Bilder  Emma Suominen © FILI