För förläggare

böcker på bokmässan

Litterära agenter och förlag är FILIs centrala samarbetspartner både i Finland och utomlands.

Vi hoppas att ni kontaktar oss om ni har frågor om vår verksamhet, våra stöd eller om finländsk litteratur.